Kao zastupmici američko-poljske firme SECO/WARWICK u stanju smo da ponudimo veoma širok program, kako u smislu tehnoloških parametara i postupaka, tako i u smislu raspona kapaciteta. Pri tome imamo u vidu kako standardna rešenja, tako i ona specifična, prema tačno odredjenom radnom zadatku.

Standardne, najviše prodavane, vakuumske jednokomorne peći VECTOR, najnovije generacije:

 • sa gasnim hladjenjem (H2, He, N2, Ar),
 •  pod visokim pritiskom (2, 6, 10, 12, 16 i 25 bar),
 •  u horizontalnoj ili vertikalnoj konstrukciji,
 •  sa vakuumom od 10-2 do do 10-5/10-6 mbar,
 •  standardnih kapaciteta od 200 do 2000 kg,
 •  sa opcijama za postupke cementacije, FineCarb® i prednitriranje, PreNitLPC®  kao i mnogim drugim opcijama. Više informacija o ovim postupcima možete naći u tekstu Cementacija i nitriranje pod niskim pritiskom (LPC i LPN) mlaznica od alatnog čelika.
 • Peći sa visokim vakuumom od 10-4 do 10-7  mbar namenjene sličnim postupcima ali i sa zahtevnijim materijalima poput nikla, kobalta, titanijuma i njihovih legura, u horizontalnoj ili vertikalnoj konstrukciji, raznih dimenzija.
 • Višekomorne vakuumske peći namenjene raznim postupcima ili kombinaciji postupaka:
  • za gasno kaljenje pod prititskom do 20 bar,
  • za kaljenje u ulju,
  • za postupke cementacije, FineCarb® i prednitriranje, PreNitLPC® .
 • Višekomorne linije i linearni ili kružni sistemi vakuumskih peći namenjeni visokoserijskoj proizvodnji sa automatizovanim opsluživanjem
 • Retortne peći za nitriranje ZeroFlow® postupkom.
 • Peći za žarenje.
 • Peći za specijalne namene sa konstrukcijom prilagodjenom odredjenoj nameni, kao
  • peći za nuklearno gorivo sa preciznom regulacijom temperature +/- 2 oC,
  • peći za kovanje vratila mlaznih motora u vakuumu velike zapremine – 320 m3, itd.
  • peći za izmenjivače toplote za nuklearne elektrane, dugačke 30 m,
 • Višekomorne linije i linearni ili kružni sistemi vakuumskih peći namenjeni visokoserijskoj proizvodnji sa automatizovanim opsluživanjem.

Imajući u vidu rastuću ulogu termičke obrade u vakuumu i u oblastima koje su nekada bile teško dostupne za ovu tehnologiju, za one koji tek razmišljaju o tome na Downloads stranicama smo pripremili, rekli bismo, zanimljive priloge na srpskom jeziku:

Jedno zanimljivo izlaganje iz sada već daleke 1996. god ali uvek aktuelno na temu Termička obrada u vakuumu sa konvektivnim zagrevanjem i kaljenjem u struji gasa pod visokim pritiskom.

Širi uvid u vakuumske peći možete dobiti i iz Prezentacije vakuumskih peći SECO-WARWICK

Vakuumska peć VECTOR

Vakuumska peć VECTOR

Vakuumska peć sa kalj. i u ulju 3-komorna na gas

Vakuumska peć sa kalj. i u ulju 3-komorna na gas

Vakuumska peć sa visokim vakuumom

Vakuumska peć sa visokim vakuumom

Linija vakuumskih peći

Linija vakuumskih peći

Automatska linija vakuumskih peći

Automatska linija vakuumskih peći

Vakuumska pec za visoke temperature za ciste sobe

Vakuumska pec za visoke temperature za ciste sobe

Dovoljno velika vakuumska peć

Dovoljno velika vakuumska peć

Vakuumska peć sa kalj. i u ulju sa visokim vakuumom u fazi proizvodnje

Vakuumska peć sa kalj. i u ulju sa visokim vakuumom u fazi proizvodnje