U okviru ove grupe proizvoda nastojimo da kupcima ponudimo što je moguće širi asortiman opreme, pribora, materijala i rezervnih delova za proizvodnju i uspešno korišćenje vazduha pod pritiskom. Partneri su nam italijanske  firme sa dobrom reputacijom. Uz to, naravno, stojimo na raspolaganju i za pomoć u traženju optimalnog rešenja za konkretni problem. Jedno praktično opšte uputstvo o tome kako se instaliraju i povezuju pojedine pneumatske komponente kao i odgovore na najčešće postavljana pitanja možete preuzeti ovde.

Dobro snabdeveno skladište omogućava našim kupcima da ne moraju da gomilaju zalihe u sopstvenom skladištu. Na narednim stranicama možete videti detaljniji opis proizvoda, preuzeti kataloge a za većinu grupa proizvoda i aktuelne cenovnike. Naš princip je da u skladištu imamo ono što imamo i u cenovniku pa i nešto više.