DINAGENT je ekskluzivni zastupnik za Srbiju, BiH, Makedoniju i Crnu Goru nekih od najznačajnijih evropskih firmi iz oblasti kontinualnih i diskontinualnih procesa termičke obrade metala koje su, svaka u svojoj oblasti, nosioci razvoja:

Tu je američko-poljska firma SECO/WARWICK, tačnije, njena evropska filijala, naš partner na području peći i linija sa i bez zaštitne atmosfere, vakuumskih peći za termičku obradu, sinterovanje, za razna površinska naparivanja, za lemljenje u kontrolisanoj atmosferi i dr.

Firma RATECH iz sunčane Kalifornije, takođe članica SECO/WARWICK grupe, je jedan od svetskih lidera u proizvodnji industrijskih ali i laboratorijskih peći koje se koriste u vakuumskoj metalurgiji.

Ali, biće najbolje da pogledate kratku prezentaciju SECO/WARWICK grupe koja govori sama za sebe.

Nemački DURFERRIT, nastao izdvajanjem iz poznate firme DEGUSSA, sa svojom tehnologijom soli i sonih kupatila, čiji je kvalitet vrlo dobro poznat.

Sarađujemo i sa još nekoliko firmi koje se bave proizvodnjom korpi za šaržiranje, aditiva za hlađenje, zaštitnih pasti, granulata za cementaciju u sanducima i dr.

Zahvaljujući tome u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno široku lepezu kako postupaka termičke obrade, tako i vrsta, oblika i kapaciteta postrojenja. Sva oprema koju nudimo je na trenutno najvišem nivou tehnike, kako u pogledu kvaliteta i tehnoloških mogućnosti, tako i u pogledu konstrukcije i sistema upravljanja, kontrole i registracije procesa, uključiv i daljinski monitoring. Naravno, u prilici smo da ponudimo i manje sofisticirana rešenja po pristupačnijim cenama kao i polovne peći pa i cele linije.

Naši partneri u ovom programu su na raspolaganju i za isporuku svih rezervnih delova i uredjaja kao i za pregled i revitalizaciju peći koje su već u pogonu, kako iz sopstvene proizvodnje tako i od drugih evropskih firmi. Mi smo tu kao zastupnici da u svemu pomognemo.

Znamo da je prilično problematično izvršiti podelu svih ovih peći u tako širokom asortimanu jer za podelu ima puno kriterijuma. Ipak, radi boljeg pregleda, podelili smo ovu oblast naše delatnosti na nekoliko grupa:

Montaža peći u hali

Montaža peći u hali

Montaža peći u hali