• Rashladni, ili tkzv. „frižiderski“ sušači vazduha u kojima se komprimovani vazduh hladi do temperature bliske nuli, kada dodje do kondenzovanja i izdvajanja vlage iz vazduha, da bi se potom u jednom protivstrujnom izmenjivaču toplote ponovo zagrejao na sobnu temperaturu. Na taj način se smanji relativna vlažnost vazduha, čime se smanjuje i mogućnost kondenzacije u daljem toku vazduha i štite uredjaji koji taj vazduh koriste. Na raspolaganju su sušači kapaciteta do 400.000 Nlit/min, raznih visina tačke rošenja, energetski efikasni, za razne radne pritiske i dr.
  • Adsorpcioni sušači vazduha sa sušenjem vazduha pomoću alumine, tj silika gela, koji tačku rošenja snižavaju znatno ispod nule, i do -70 oC, kapaciteta do 250.00 Nlit/min.
  • Filteri za vazduh kapaciteta do 520.00 Nlit/min, finoće čestica do 0.1 mikron, za uklanjanje uljnih para do 0.01 mg/m3, ugljeni filteri za apsorpciju mirisa, za radne pritiske do 40 bar kao i rezervni ulošci za njih.
  • Uredaji za dreniranje instalacija i posuda za komprimovani vazduh i odvajači ulja iz kondenzata.
  • Hladnjaci vazduha pre sušenja.
  • Čileri – hladnjaci za rashladne tečnosti.