Kao firma koja se, sa jedne strane, opremom za toplu obradu bavi još od 50-tih godina prošlog veka a, s druge strane, koja je, zahvaljujući svojim ljudskim resursima, sopstvenom dobro opremljenom razvoju i istraživanju i veoma intenzivnoj saradnji sa tehničkim univerzitetima, uvek spremna da se uhvati u koštac sa novim problemima, SECO/WARWICK je razvio niz peći i prateće opreme sa posebnom namenom.

Većina ovih peći se projektuje pojedinačno, zavisno od namene, uslova eksploatacije, obima proizvodnje, željenog stepena automatizacije itd. I, naravno, medjusobno su veoma različite tako da bi precizno nabrajanje previše obimno. Ipak, radi boljeg uvida, svrstali smo ih u nekoliko grupa, više prema nameni nego prema koncepciji peći: