Svima nam je draže novo i moderno nego zastarelo i neispravno ali…

Istina je da nakon svih ovih nesrećnih godina propadanja pogona metalske industrije mnoge peći, pa i cele linije, više nisu vredne ulaganja u njihovo obnavljanje, pa čak ni u dalje održavanje. U nekim slučajevima to više nije ni moguće. Ili su toliko “očerupane” radi održavanja susednih peći, ili su sasvim “zaribale i zablokirale”, ili to jednostavno više nije moguće jer se neki od delova već antikviteti i ne mogu se naći na tržištu po razumnoj ceni, ili… Za nevolju je uvek dosta razloga. Tu nema druge nego – novo.

No, na sreću, ipak još uvek ima dosta opreme za termičku obradu koja je u sasvim dobrom stanju i funkcionalna je pa je dovoljno samo redovno održavanje i snabdevanje rezervnim delovima i priborom.

Ima i opreme koja bi se uz rekonstrukciju i modernizaciju sasvim uspešno vratila u proces proizvodnje. U nedostatku para za investicije u novu opremu i modernizacija stare često puta ume da bude uspešno rešenje. Naravno, i za to je potreban ne baš mali novac i zato valja dobro razmisliti i odmeriti pre odluke “novo ili staro”.

Od već instalisanih peći na našem tlu zaista veliki broj ima veze sa nama – to su, pre svega, peći firme DEGUSSA koja se više ne bavi tom proizvodnjom. No, njihovo održavanje je i dalje moguće u sardnji sa nama. I ne samo njihovo već i od svih drugih proizvođača.  Naši partneri su tu da pomognu i u toj fazi i da Vašoj opremi vrate stari sjaj kao i da Vam ponude sve potrebne rezervne delove:

  • Korpe za šaržiranje. Dugogodišnje iskustvo i veliki asortiman komponenti omogućuje sklapanje korpi, paleta i nosača raznih oblika i veličine za sve vrste peći i za radne komade različitih oblika i dimenzija. Najkvalitetniji visoko legirani čelici i specijalne legure omogućuju dugotrajan rad i na vrlo visokim temperaturama i u raznim sredinama.
  • Pravi i ugaoni termoelementi sa raznim termoparovima za temperature do +1.800 oC, oblika prilagodjenih za industrijske peći i sona kupatila. Delovi termoelemenata. Merni otpornici, pretvarači, linearizatori, kompenzacioni vodovi i dr. za merenje i regulaciju temperature.
  • Ozid, mineralna i grafitna termička izolacija, filc i folije.
  • Merni i regulacioni instrumenti i uredjaji za direktnu i daljinsku kontrolu i registraciju parametara procesa.
  • Kompletni komandni ormani, opremljeni sa PLC ili računarima na najmodernijim industrijskim platformama sa optimalnim stepenom automatizacije procesa, sa mogućnošću vizuelizacije na tač panelima, registracije i arhiviranja svih bitnih parametara procesa.
  • Grejači, električni i gasni; od kantala, molibdena, grafitni.
  • Katalizator za endogeneratore itd.

Na Download stranicama ćete naći jednu brošuru koja malo pobliže govori o mogućnostima u pogledu

Staro i kao novo

Staro i kao novo

Staro i kao novo

Staro i kao novo