Na ovoj stranici možete preuzeti ili pregledati kataloge naših proizvoda u PDF formatu.

FITING

Brzi metalni push-in priključci serije 50000

Brzi plastični push-in priključci serije 55000

Brzi metalni push-in priključci serije 57000

Brzi push-in priključci za industriju hrane serije 59000

Brzi push-in priključci za industriju hrane serije 70000

Brzi push-in priključci za povišene temperature serije 40000V

Brzi push-in priključci za pritiske do 150 bar serije 58000

Brzi push-in minijaturni priključci serije 56000

Brzi push-in priključci za colovna creva serije 89000

Brzi push-in INOX priključci serije 60000

Priključci sa holender navrtkom ili push-on

Push-on INOX priključci sa holender navrtkom serije 61000

Priključci za metalne cevi sa dvostranim usečnim prstenom serija 13000

Niklovani priključci za metalne cevi sa dvostranim usečnim prstenom serija 10000

Priključci za metalne cevi sa usečnim prstenom po DIN 3861 serija 9000

INOX priključci za metalne cevi sa usečnim prstenom po DIN 3861 serija 69000

Najčešće prodavane brze spojnice

Brze spojnice za kalupe za plastmase

Razne brze spojnice

Cevni fiting – fazonski komadi

Kuglaste slavine serija GHILUX

Razvodni blokovi

PRIPREMNE GRUPE

Pripremne grupe serije MINI 

Pripremne grupe serije FRL 

Pripremne grupe serile EVO 

Manometri i pribor za pripremne grupe 

PRIBOR

Funkcionalne komponente

Prigušnici buke

INOX program

INOX brze spojnice serije 63000

INOX cevni fiting serija 62000

INOX loptaste slavine serija GHINOX

INOX funkcionalne komponente serija 66000

INOX cilindri serija MINI INOX

INOX cilindri serija V

INOX razvodnici

INOX ventili za razne fluide serija X1F

INOX ventili za razne fluide serija X2F

INOX ventili za razne fluide serija X4F

INOX Kosi ventili 3/8“ do 2“

PNEUMATSKI CILINDRI

Cilindri serije X po ISO 15552

Cilindri serije MINI po ISO 6432

Cilindri serije W po ISO 21287

Pribor za cilindre

Okrugli cilindri serije A95

Kratkohodni cilindri serije B

Kompaktni cilindri serije Q

Minijaturni cilindri Serie CA

Cilindri serije E po ISO 6431

Cilindri serije P po ISO 15552

Cilindri serije NHA sa nerotirajućom klipnjačom

Rotacioni cilindri serije XR

Vodjice klipnjače

Vodjeni cilindri serije CG

Cilindri serije RH – rodles, bez klipnjače

Rotacioni cilindri serije RT

Serija GR – griperi, cilindri za prihva

Senzori položaja klipa

RAZVODNICI I VENTILI

Elektromagnetni razvodnici serije 01V

Pneumatski aktivirani razvodnici serije 01V

Ručno i mehanički aktiviranirazvodnici serije 01V

Ventilska ostrva serije 01V

Minijaturni mehanički razvodnici seije 02V

Mehanički aktivirani razvodnici serije 03V

Ugradni prekidači serije 04V

Papuča sa ventilom serije 06V

Minijaturni blok i pojedinačni ventili sa pilotima serije 07V

Namur razvodnici seriije 08V

ISO razvonici serije 10V i 11V

Ručni obrtni razvodnici serije 12V

Modularna ventilska ostrva za CNC sisteme serije 15V

VDMA ventili 18 mm sa pilot ventilima serije 05V

Ventili za razne fluide serije 01F

Ventili za razne fluide serije 02F

Ventili za razne fluide serije 03F

Ventili za razne fluide serije 04F

INOX Kosi ventili 3/8“ do 2“

Koaksijalni ventil za razne fluide

Pripremne grupe serije MINI

Pripremne grupe serije FRL

Pripremne grupe serije EVO

Manometri i pribor za pripremne grupe

KOMPRESORI, SUŠAČI I RAZVOD VAZDUHA

FINI Klipni kompresori

FINI Vijačni kompresori

FINI Bezuljni spiralni scroll kompresori

FINI Medicinski kompresori

Rashladni sušači

Adsorpcioni sušači

Filteri i pribor

Uredjaji za dreniranje

Hladnjaci vazduha

Hladnjaci vode i vazduha – čileri

Cevni razvod vazduha INFINITY

Osnovni principi razvoda vazduha

CREVA ZA VAZDUH

Katalog creva

Otpornost plastičnih creva prema raznim fluidima

Otpornost gumenih creva prema raznim fluidima

TERMIČKA OBRADA

TENIFER QPQ

DUROFER

Zaštitne paste i mase

Granulati za cementaciju

Cementacija i nitriranje pod niskim pritiskom (LPC i LPN) mlaznica od alatnog celika

Katalog firme Durferrit

Prezentacija vakuumskih peći SECO-WARWICK

Prezentacija SECO/WARWICK GRUPE

CaseMaster komorne peći sa kontrolisanom atmosferom

RETECH Vacuum Metalurgy

Jamske peći sa zaštitnom atmosferom

Endogeneratori G

Paul Heilman Termička obrada u vakuumu

PODMAZIVANJE

RAASM – Kratak pregled proizvodnog programa

RAASM – Generalni katalog

Oprema za podmazivanje mašću

Oprema za podmazivanje uljem

Blideri za kočiono ulje, prenosni rezervoari za pumpanje guma, uredjaji za pranje delova