SECO/WARWICK isporučuje komorne peći za spaljivanje svih vrsta opasnog otpada, previše gustog ili lepljivog za pumpe, tečnog, čvrstog, gaovitog, medicinskog ili komunalnog otpada radi zaštite zdravlja i okoline.

Sistemi za spaljivanje se pojedinačno projektuju u konfiguracijama koje odgovaraju konkretnoj nameni. Na pr. sa centralnom plamenom komorom za stacionarnu obradu otpada ili rotirajućom za prženje pretežno neorganskog otpada, pirolitičkom komorom za čvrsti smolasti ili sprej-komorom za tečni otpad ili PACT™  (Plasma Arc Centrifugal Treatment) sistem firme Retech za spaljivanje pomoću plazme od azota koji omogućuje superiorno razaranje širokog spektra relativno heterogenog otpada, uključiv opasni, radioaktivni, biološki itd i njegovo pretvaranje u stabilan za odlaganje ili čak koristan proizvod.

Glavnoj komori slede dalje komore za potpunu oksidaciju, sistemi za korišćenje energije nastale sagorevanjem otpada, sistemi za prečišćavanje, skupljanje i odlaganje pepela i dr.

U ponudi su razni tipovi peći:

  • Stacionarne za sagorevanje
  • Rotacione za prženje
  • Doboši za pirolizu
  • Sa vertikalnim sprej-komorama
  • Ciklonske
  • Sa više ložišta
  • Katalitičke
  • PACT™  sistem za spaljivanje pomoću plazme od azota.

PACT sistem za spaljivanje otpada plazmom

Peć za spaljivanje otpada