Izmedju ostalih, u nizu vakuumskih peći koje proizvodi SECO/WARWICK svoje mesto su našle i peći za sinterovanje tvrdih metala i drugih metalnih prahova, kermeta, magneta iz retkih zemlji, oksidne i neoksidne keramike.

Konfiguracije peći su na odgovarajući način prilagodjene odredjenim materijalima i tehnološkim postupcima. Peći su raznih kapaciteta, od velikih, industrijskih do relativno malih i laboratorijskih peći. Sistemi za regulaciju i kontrolu procesa i mogućnosti registracije parametara su na  najsavremenijim platformama, na bazi PLC i industrijskih računara.

Nekoliko osnovnih napomena o ovoj liniji vakuumskih peći:

  • Šarže od 100 do 2.500 kg
  • Pritisak gasa za hladjenje ili procesnih gasova: 2, 20, 60 ili 100 bar
  • Maksimalne temperature: 1350, 1600 ili 2200 oC
  • Standardne dimenzije komore 300x300x600 do 900x800x1800 mm a druge na upit
  • Sinterovanje volframkarbida sa pritiscima 60 ili 100 bar
  • Proizvodnja konstrukcionih delova od metalnih prahova
  • Proizvodnja delova od nerdjajućih čelika u prahu MIM postupkom (Metal Injection Molding)
  • Proizvodnja specijalnih AlNiCo legura i magnetnih materijala iz retkih zemlji za avioindustriju
  • Proizvodnja keramičkih delova

Povezano sa opremom za vakuumsku metalurgiju, SECO/WARWICK je kompletan ponudjač za tehnologiju prahova, od proizvodnje do korišćenja.

Mala vakuumska peć za sinterovanje

Standardna vakuumska peć za sinterovanje

Peć za proizvodnju prahova