INFINITY je inovativni celoviti sistem za razvod vazduha po proizvodnim halama i radionicama. On objedinjava sve prednosti metalnih sistema sa prednostima onih plastičnih. Sastoji se od aluminijumskih cevi, koje su iznutra fosfatizirane (pa nema čestica rdje u instalaciji) a spolja plastificirane, i niza komponenti fitinga specijalno konstruisanih da olakšavaju montazu i obezbedjuju bolje dreniranje kondenzata iz komprimovanog vazduha. Glavne prednosti sistema su:

  • Jednostavna i brza montaža bez ikakvog zavarivanja, fiting je po sistemu “push-in”.
  • Komponente fitinga sa dvostrukim zidovima obezbedjuju odličnu drenažu sistema i vazduh sa manje kondenzata, čime se obezbedjuje duži vek sistema i pneumatske opreme.
  • Pouzdanost i sigurnost jer nema pucanja cevi usled starenja kao kod plastičnih.
  • Veliki protok vazduha zbog glatkih zidova cevi i dobre konstrukcije fitinga.
  • Kompletan asortiman fitinga omogućava rešavanje i vrlo složenih situacija na terenu.
  • Sigurnost pri požaru – sistem ne izaziva niti pospešuje vatru.
  • Veliki raspon nazivnih prečnika – od 20 do 168 mm.

Mnogo više detalja možete videti iz kataloga koji možete preuzeti OVDE. U njemu su i uputstva za proračun cevi i montažu.