I ovaj deo programa opreme za termičku obradu obradjujemo kao zastupnici američko-poljske firme SECO/WARWICK.

Po svojoj prirodi, ove peći su vrlo raznovrsne i njihov oblik i konstrukcije zavise pre svega od vrste procesa termičke obrade i kapaciteta za koje su predviđene.

Tu su peći za cementaciju, karbonitriranje, kaljenje, poboljšanjem popuštanje, normalizaciju, starenje itd. Ilustracije radi, navešćemo nekoliko primera.

  • Peći sa pokretnom trakom
  • Peći sa rolnama
  • Potisne poći
  • Rotacione peći sa retortom
  • Peći za termičku obradu opruga

Ove peći, zavisno od postupka termičke obrade kome su namenjene, mogu imati i odgovarajuću zaštitnu atmosferu. Od prirode proizvodnje i zahteva kupaca zavisi stepen automatizcije procesa, količina i kvalitet informacija koje se registruju, mogućnost simulacije procesa kao i kontrole preko savremenih komunikacionih sredstava.

Rotaciona peć sa rotorom

Potisna peć

Potisna peć za žarenje jezgra transformatora

Protočna peć sa pokretnom trakom

Protočna peć za kaljenje

Protočna peć sa rolnama