Ovaj segmenat programa opreme za termičku obradu obradjujemo u saradnji sa američko-poljskim firmom SECO/WARWICK. Veliki broj pojedinačnih peći i linija u celom svetu, komornih, jamskih, zvonastih i drugih, je iz proizvodnje upravo ove firme. Na zahtev, rado ćemo Vam staviti referenc-listu na uvid.

Izdvojili bismo

  • Komorne višenamenske peći sa zaštitnom ili reaktivnom atmosferom, za cementaciju, nitriranje, kaljenje, poboljšanje, popuštanje, rekristalizaciju, naponsko žarenje,sinterovanje i druge postupke sa gasnim ili električnim zagrevanjem. Sa jednom ili više komora. Sa predkomorom sa uljem za kaljenje. Prolazne, sa vratima i na zadnjoj strani.
  • Komorne peći za gasno nitriranje.
  • Jamske peći ili dubinske peći sa ili bez zaštitne atmosfere. Peći sa retortama. Retorte.
  • Rotacione karusel peći sa ili bez zaštitne atmosfere. Za rad sa taktnim presama. Za kovačnice.
  • Peći sa pokretnim dnom.
  • Endogeneratori, egzogeneratori i aparati za cepanje amonijaka.
  • Mašine za pranje delova
  • Automatske modularne i transfer linije za termičku obradu prema specifčnom radnom zadatku.
  • Uredjaji i pristroji za šaržiranje peći i manipulaciju radnim komadima
Linija komornih peci

Linija komornih peći

Jamske (dubinske) peći sa retortom

Jamske (dubinske) peći sa retortom

Peć sa pokretnim dnom (kolicima)

Rotaciona karusel peć

Kalionica sa jamskim pećima

Kalionica sa jamskim pećima