Za razvod vazduha po halama ili radionicama neophodno je pored cevi imati i:

Pored ovih fazonskih komada i slavina izrađenih od niklovanog mesinga možemo ponuditi i odgovarajuće izrađene od INOX nerđajućeg čelika. Više o tome možete naći na stranici sa INOX programom.