U ovoj oblasti, naš partner je nemačka firma DURFERRIT, koja je nastala izdvajanjem iz firme DEGUSSA i koja je višedecenijski svetski lider u ovoj oblasti. Kao takva, uz klasična sona kupatila, uspešno je razvila i usavršila savremena kupatila koja predstavljaju daleko manju opasnost po kalioničare a pri tome i daleko manje ugrožavaju okolinu.

 • SEMPERNEUTRAL – najpouzdanija neutralna kupatila za kaljenje brzoreznih i drugih alatnih čelika koji se kale sa visokih temperatura. Inertori za ova i druga kupatila.
 • Soli, pojedinačna kupatila i automatizovane linije za kratkotrajno nitriranje klasičnim TENIFER postupkom kao i TENIFER QPQ postupkom, poznatim i kao TUFTRIDE QPQ, kojim se, osim visoke tvrdoće, postiže i visoka otpornost prema koroziji, ravna galvanskim prevlakama pa i bolja. Samo kupatilo je aktivno cijanidno kupatilo ali se formira od neotrovnih, bezcijanidnih komponenti, čime su eliminisani svi dobro poznati problemi prilikom uvoza, transporta i skladištenja cijanida.
 • Soli, kupatila i automatizovane linije za cementaciju DUROFER postupkom. I ovo je pouzdano, cijanidno kupatilo koje se, kao i TENIFER, takodje formira od neotrovnih, bezcijanidnih komponenti,. Željeni ugljenični potencijal se održava samo dodavanjem regeneratora bez ikakvog odsipavanja radi osvežavanja pa tako nema ni otrovnih otpadnih soli.
 • Klasične cijanidne soli za cementaciju, nitriranje i žarenje.
 • Kvalitetna i stabilna GS kupatila za žarenje na bazi barijumhlorida.
 • Dobro poznata AS šalitrena kupatila za žarenje i za topla kupatila.
 • Soli i specijalna sona kupatila za lake i obojene metale.

Uz ovu osnovnu ponudu soli, DURFERRIT isporučuje i pomoćne materijale:

 • Zaštitne paste i mase na bazi vode ili razređivača za cementaciju i nitriranje u gasnim pećima i sanducima.
 • Granulati za cementaciju, nitriranje i boriranje u sanducima.
 • Pokrivke za zaštitu kupatila.
 • Aditivi za vodu za sprečavanje „mekih fleka“.
 • Sredstva za pripremu, bruniranje i završnu obradu u linijama za bruniranje.
 • Sredstva za medjufaznu antikorozivnu zaštitu.
 • Folije za proveru C-potencijala kupatila.

Uz novorazvijene postupke DUROFER i TENIFER QPQ firma DURFERRIT je usavršila i linije sonih kupatila. Nastale su „ekološke kalionice“, linije sa nultom emisijom, bez otrovnih otpadnih materija: sona kupatila, bez otpadnih soli, višestepeni kaskadni uredjaji za pranje, infracrveni isparivači otpadne vode, recikliranje velikog dela soli, filteri za odsisane gasove itd. Ove linije mogu biti i automatizovane, sa upravljanjem pomoću računara pa i daljinski kontrolisane putem interneta.

Detaljniji podaci o ovom programu se mogu dobiti iz kataloga firme Durferrit kao i stručnih tekstova u odeljku Downloads.

Soli za žarenje

Soli za žarenje

Sona ekološka linija sa šemom

Sona ekološka linija sa šemom

Autoventili nitrirani Tenifer QPQ postupkom

Autoventili nitrirani Tenifer QPQ postupkom

Čaure nitrirane Tenifer QPQ postupkom

Čaure nitrirane Tenifer QPQ postupkom

Zaštitne mase na bazi vode

Zaštitne mase na bazi vode

Zaštittne mase na bazi organskih rastvarača

Zaštittne mase na bazi organskih rastvarača

Granulat za cementaciju

Granulat za cementaciju

Sona ekološka linija za brzorezne čelike

Sona ekološka linija za brzorezne čelike