Pored opreme za male i srednje servisne radionice naš partner, poznata italijanska firma RAASM, nudi i opremu za velike servisne radionice za teška vozila i mehanizaciju, rudnike i industrijske proizvodne pogone:

  • Industrijske klipne pumpe za ulje, mast i slične fluide.
  • Industrijske klipne pumpe za druge industrijske i hemijske, pa i agresivne fluide od odgovarajućih nerđajućih čelika i teflona.
  • Membranske pumpe za transfer ulja, antifriza i sličnih fluida.
  • Pumpe za centralizovane sisteme podmazivanja.
  • Kompjuterski upravljani sistemi za skladištenje i distribuciju masti,ulja, goriva, antifriza i drugih fluida sa mogućnošću evidentiranja i arhiviranja informacija.
  • Koturovi sa crevima i kablovima za razne fluide i radne pritiske, mobilni, viseći, sa ručnim ili motornim pogonom.

Više detalja o svim pa i ovim proizvodima možete naći u generalnom katalogu firme RAASM.

Klipne pumpe za mast i ulje sa dvostranim dejstvom

Klipne pumpe za mast i ulje sa dvostranim dejstvom

Industrijske INOX klipne pumpe

Industrijske INOX klipne pumpe

Klipne INOX pumpe za tekstilnu industriju

Klipne INOX pumpe za tekstilnu industriju

Membranske pumpe

Membranske pumpe

Servisni stubovi i vešalice za distribuciju fluida

Servisni stubovi i vešalice za distribuciju fluida

Membranske pumpe u pogonu

Membranske pumpe u pogonu

Pumpe za centralizovani sistem podmazivanja

Pumpe za centralizovani sistem podmazivanja

Upravljanje centralizovanim sistemima za podmazivanje

Upravljanje centralizovanim sistemima za podmazivanje

Centralno skladište za distribuciju fluida

Centralno skladište za distribuciju fluida

Distributivni stubovi za različite fluide

Distributivni stubovi za različite fluide

Kontrola i eidencija distribucije fluida

Kontrola i eidencija distribucije fluida

Kontrolno mesto za distribuciju fluida

Kontrolno mesto za distribuciju fluida

Metalni zidni koturovi za creva

Metalni zidni koturovi za creva

Plastični (PU) koturovi za creva

Plastični (PU) koturovi za creva

Koturovi za kablove

Koturovi za kablove

Zidni kotur sa el. lampom

Zidni kotur sa el. lampom

Zaokretni zidni koturovi većeg kapaciteta

Zaokretni zidni koturovi većeg kapaciteta

Mobilni koturovi za creva

Mobilni koturovi za creva

Zidni koturovi u industrijskom pogonu

Zidni koturovi u industrijskom pogonu

Zidni koturovi za različite fluide u velikom servisu

Zidni koturovi za različite fluide u velikom servisu