Firma SECO/WARWICK je tradicionalni isporučilac opreme za toplotnu obradu aluminijuma čija oprema radi u više od 30 zemalja širom sveta. Nekoliko primera možete videti i u prezentaciji firme SECO/WARWICK.

Potencijalnim kupcima se mogu ponuditi ne samo sofisticirana i optimalno prilagodjena oprema, već i pomoć i isplativa rešenja pri razvoju tehnologije kako u primarnoj proizvodnji, tako i u proizvodnji poluproizvoda i gotovih proizvoda. Pored livnica i valjaonica, potencijalni korisnici su i u drugim granama industrije, kao što su avioindustrija, autoindustrija, gradnja nosećih konstrukcija, proizvodnja opreme za hemijsku i prehranbenu industriju, brodogradnja, odbranbena industrija, telekomunikacije, elektroindustrija i dr.

Zahvaljujući dobrom inženjerskom kapacitetu za potrebe projektovanja, možemo ponuditi najsavremeniju opremu, prilagodjenu odredjenom kupcu i odredjenom radnom zadatku sa raznim kapacitetima i stepenima automatizacije rada i manipulacije šaržama, kao što su: Peći za homogenizovanje aluminijuma, diskontinualne i kontinualne, namenjene za primarno topljenje, recikliranje legura za gnječenje, peći za predgrevanje u toplim procesima, za toplo valjanje slabova i bileta i kovanje, peći za razna žarenje u termićkoj obradi valjanih limova, traka, ploča i dr., peći za pripremu i održavanje master legura radi daljeg legiranja, peći i sistemi za rastvorna žarenja, precipitativno kaljenje i starenje, itd. Nekoliko primera je prikazano i na slikama dole a izdvojili bismo:

  • Peći za žarenje koturova traka i limova⨪
  • Vortex Jet Flow™ peći sa vrtložnim strujanjem vazduha radi ubrzanog žarenja koturova.
  • Peći za homogenizovanje bileta i trupaca, diskontinualne i protočne.
  • Peći za predgrevanje i homogenizovanje ingota i slabova, diskontinualne i protočne.
  • Peći za starenje ploča, limova i profila.
  • Peći za rastvorna žarenja i kaljenje sa pokretnim dnom, rolnama i „padajućim“ dnom.
  • Peći za topljenje/pretopljavanje, održavanje i izlivanje, sa kipovanjem, rotirajuće.
  • Oprema za kaljenje u vodi, ulju ili na vazduhu.
  • Sistemi za manipulaciju šaržom.
  • Sistemi za upravljanje, kontrolu i registraciju procesa.

Peć za topljenje i održavanje aluminijuma

Peć za rastvorno žarenje aluminijumskih odlivaka

Linija za starenje aluminijuma

Peć za aluminijum sa padajućim dnom

Linija peći za žarenje aluminijuma

Rotaciona retortna peć za žarenje sitnih komada od legure bakra