Priključci sa holender navrtkom

Klasični priključci za plastična creva, pouzdano držanje creva. Pritisak i radna temperatura zavise od vrste creva. Ove priključke uvek imamo u skladištu.