SECO/WARWICK nudi široku lepezu peći za potrebe toplog valjanja čeličnih bileta, ingota, slabova i blumova kao i za žarenja koturova hladno valjanih traka i žica i drugih poluproizvoda kojima je to potrebno.

Peći za tople valjaonice se rade u kapacitetima i do 120 t/h i mogu se konfigurisati na razne načine i sa različitim sistemima kontrole i zagrevanja, sve u cilju postizanja najvišeg kvaliteta proizvoda.

Mehaničke osobine i kvalitet površine su važni elementi kvaliteta hladno valjanih proizvoda, kao što su trake i žice a procesi žarenja su od najveće važnosti i uticaja na to. Peći  i tehnologija SECO/WARWICKA daju odlične rezultate i visok kvalitet proizvoda uz najmanje troškove proizvodnje.

Na raspolaganju su peći raznih konstrukcija:

  • Peći sa pokretnim nosačima (Walking Beam) obezbedjuju ravnomerno zagrevanje sa svih strana
  • Peći sa pokretnim dnom su povoljnije za tanje proizvode
  • Potisne peći
  • Rotirajuće peći i peči sa obrtnim postoljem
  • Zvonaste peći za žarenje koturova traka u vodoniku ili cepanom amonijaku sa zvonima za hladjenje i čekanje
  • Peći za sušenje itd…

Zvonaste peći za vodonično žarenje

Peć sa rolnama za žarenje cevi za naftnu industriju

Peć sa pokretnim nosačima