• Pneumatske klipne pumpe za pretakanje ulja, antifriza i drugih fluida.
  • Ručne pumpe i uredjai za pretakanje i nalivanje ulja i antifriza.
  • Mobilni pneumatski uredjaji za nalivanje ulja ili antifriza.
  • Mobilni kompleti za ulje.
  • Pištolji za točenje ulja i antifriza sa i bez merača protoka.
  • Uredjaji za prihvatanje i izsisavanje starog ulja.

Za više detalja o ovoj opremi preuzmite katalog.

Pneumatske klipne pumpe za pretakanje ulja

Pneumatske klipne pumpe za pretakanje ulja

Ručne pumpe i uređaji za pretakanje i nalivanje ulja i antifriza

Ručne pumpe i uređaji za pretakanje i nalivanje ulja i antifriza

Mobilni pneumatski uredjaji za nalivanje ulja ili antifriza

Mobilni pneumatski uredjaji za nalivanje ulja ili antifriza

Mobilni kompleti za ulje

Mobilni kompleti za ulje

Pištolji za točenje ulja i antifriza sa i bez merača protoka

Pištolji za točenje ulja i antifriza sa i bez merača protoka

Uredjaji za prihvatanje i izsisavanje starog ulja

Uredjaji za prihvatanje i izsisavanje starog ulja