Osim ventila i razvodnika namenjenih za vazduh pod pritiskom, u skladištu imamo i elktromagnetne ventile tipa 2/2 i 3/2 namenjene pored vazduha i drugim gasovitim i tečnim fluidima kao što su inertni gasovi, voda (zavisno od materijala zapivača do 90, odn. 140oC), mineralna i goriva ulja, benzin i dr. prečnika do 1”. Za više detalja o dimenzijama, radnom pritisku kao i o fluidima za koje se mogu koristiti preuzmite kataloge a za još više – na raspolaganju smo i mi i naši inopartneri.

Ventili za razne fluide serije 01F
Ventili za razne fluide serije 02F
Ventili za razne fluide serije 03F
Ventili za razne fluide serije 04F
INOX ventili za razne fluide serija X1F
INOX ventili za razne fluide serije X2F
INOX ventili za razne fluide serije X4F
Koaksijalni ventil za razne fluide