Ventili za razne fluide

Ventili za razne fluide2019-01-29T15:39:00+01:00

Osim ventila i razvodnika namenjenih za vazduh pod pritiskom, u skladištu imamo i elktromagnetne ventile tipa 2/2 i 3/2 namenjene pored vazduha i drugim gasovitim i tečnim fluidima kao što su inertni gasovi, voda (zavisno od materijala zapivača do 90, odn. 140oC), mineralna i goriva ulja, benzin i dr. prečnika do 1”. Za više detalja o dimenzijama, radnom pritisku kao i o fluidima za koje se mogu koristiti preuzmite kataloge a za još više – na raspolaganju smo i mi i naši inopartneri.