U programu firme SECI/ARWICK su već preko 30 godina, tačnije od 1983., i peći i linije za lemljenje, naročito za izmenjivače toplote i hladnjake za industriju vozila. Nudi se široka lepeza rešenja za proizvodnju svih tipova izmenjivača toplote, kako u formi linija za proizvodnju u velikim i srednjim serijama tako i peći za manju proizvodnju u diskontinualnim procesima. Oprema je propraćena sistemima za regulaciji, kontrolu i registraciju procesa na najsavremenijim platformama.

Za aluminijumske izmenjivače se koristi CAB (Controlled Atmosphere Brazing) postupak lemljenja u kontrolisanoj atmosferi, uz korištenje nekorozivnih topitelja. Ovaj postupak je naročito pogodan za autoindustriju, ali u novije vreme hladnjaci i izmenjivači toplote koji se proizvode ovim postupkom nalaze veliku primenu i u industriji rashladnih vitrina, klima uredjaja, industriji i energetici. U linije se uključuju jedinice za manipulaciju šaržom, za sušenje, za odmašćivanje, za nanošenje topitelja, po potrebi za peskarenje i, naravno, za lemljenje. Radi zaštite okoline, tamo gde propisi to zahtevaju, instaliraju se i jedinice za neutralizaciju otpadnih para i gasova.

Za teže, industrijske hladnjake, za hladnjake za teža vozila kao što su autobusi, kamioni ili lokomotive koji se izradjuju na bazi bakra i njegovih legura, SECO/WARWICK isporučuje opremu za rad CuproBrase® postupkom u kome se lemljenje odvija bezolovnim lemovima bez ikakvog tretmana, kao na pr. ispiranja, posle lemljenja.

Pri tome, peći su:

  • sa radijacionim,
  • konvektivnim ili
  • kombinovanim radijaciono-konvektivnim grejanjem.
  • ActiveOnly® indeksne linije i Universal™  dvokomorne peći za diskontinualnu i povremenu manju proizvodnju.
  • Peći sa vakuumskom komorom (umesto ispiranja zaštitnim gasom) laboratorijskih veličina za pojedinačnu i prototipsku proizvodnju.

Osim isporuke nove opreme SECO/WARWICK nudi i modernizaciju peći i linija koje kupac već ima.

Radijaciona linija za CAB  (Controled Atmosphere Brazing) lemljenje

CuproBraze peć za lemljenje bezolovnim lemovima

Jedinica za nanošenje topitelja

Jedinica za odmašćivanje u liniji

Jedinica za odmašćivanje uz peć