Aktivnost DINAGENTA se odvija u dva glavna pravca:

Direktna prodaja tehničke robe, pre svega one namenjene industrijskim pogonima ali i zanatskim radionicama:

  • PNEUMATIKA – Oprema i pribor za proizvodnju i korišćenje komprimovanog vazduha.
  • PODMAZIVANJE – Uredjaji i pribor za podmazivanje mašću i uljem i servisiranje vozila, mehanizacije i industrijskih postrojenja.

Zastupnička prodaja koja obuhvata zastupanje renomiranih inostranih firmi iz oblasti Termičke obrade – Peći i linije svih vrsta, potrošni materijali i pribor za razne postupke termičke obrade metala kao i reparatura i modernizacija postojeće opreme za termičku obradu.